Tarieven 2019  
Stichting                    Stichting Begraafplaatsen Appelscha  
                                               GRAF  
Voor een periode van 30 jaar                                                        Bedragen in €
  Huur/uitgifte grafrecht          600,00
  Begraafrecht volwassene         600,00
  Begraafrecht kindergraf (t/m 12 jaar)         450,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats (Nieuw m.i.v. 1-1-2008)      1.500,00
  Vergunning kelder      6.500,00
  Uitgifte grafrecht  graven termijn van 30 jaar  
  Overgangsrecht plaatsing kelder  
 Overgangsrecht kelder stopt per 31-12-2012       1.000,00
 Aandeel onderhoud begraafplaats  
  Eerste plaatsing gedenkteken 30% van de kostprijs
  Minimumbedrag kinderen          200,00
  Minimumbedrag volwassenen             400,00
   
  Tweede (her)plaatsing gedenkteken 15% van de kostprijs
  Minimumbedrag kinderen             100,00
  Minimumbedrag volwassenen             200,00
  Reserveren graf per jaar           25,00
               URNENGRAF  
 Voor een periode van 20 jaar  
  Huur/uitgifte grafrecht         500,00
  Kosten bijzetting (per asbus/urn)         280,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats       1.000,00
  Plaatsing pvc buis            220,00
  Plaatsing urnenkelder            3.500,00
  Overgangsrecht kelder            250,00  
  Asbus/urn plaatsen in of op een graf       1.300,00
           URNENNIS  
 Voor een periode van 20 jaar  
  Huur/ uitgifte nis          500,00
  Kosten  bijzetting  (per asbus/urn)          280,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats        1.000,00
  Reserveren nis per jaar            50,00
           OVERIGE RECHTEN  
  Klokluiden Wester Es/Langedijke            30,00
  Naamplaatje plaatsen bij verstrooiing             45,00
  Verstrooien van as                    80,00
  Verlenging grafrust voor 10 jaar        1.450,00
  Administratiekosten o.a. duplikaat grafbrief            50,00
  Overschrijven graven en nissen            50,00
  Bemiddelingskosten          100,00
  Voor het lichten van een lijk kostprijs incl. B.T.W.
  Voor het na lichting weer begraven van een lijk            "
  Voor het ruimen van een graf op verzoek van           "
  de belanghebbende  
  Voor het lichten van een asbus of urn           230,00
  Terugplaatsen asbus/urn           230,00
  Overgeschreven graven worden opnieuw uitgegeven voor 30 jaar
Tel. Beheerder: 06 29188761  
Onderhoud graven en gedenktekens   
op aanvraag   
Aldus vastgesteld vergadering 26 november 2018  
J. Bouma, voorzitter                   W. Winters-Vos, secretaris