Tarieven 2020  
Stichting                    Stichting Begraafplaatsen Appelscha  
                                               GRAF  
Voor een periode van 30 jaar                                                        Bedragen in €
  Huur/uitgifte grafrecht          600,00
  Begraafrecht volwassene         600,00
  Begraafrecht kindergraf (t/m 12 jaar)         450,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats      1.500,00
  Vergunning kelder      6.500,00
 Plaatsing of herplaatsing gedenkteken 30% van de kostprijs
  Minimumbedrag kinderen         200,00
  Minimum bedrag volwassenen         400,00
  Reserveren graf per jaar           25,00 

 

             URNENGRAF

 
 Voor een periode van 20 jaar  
  Huur/uitgifte grafrecht         500,00
  Kosten bijzetting (per asbus/urn)         280,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats       1.000,00
  Plaatsing pvc buis            220,00
  Plaatsing urnenkelder            3.500,00
  Overgangsrecht kelder            250,00  
  Asbus/urn plaatsen in of op een graf       1.300,00
           URNENNIS  
 Voor een periode van 20 jaar  
  Huur/ uitgifte nis          500,00
  Kosten  bijzetting  (per asbus/urn)          280,00
  Aandeel onderhoud begraafplaats        1.000,00
  Reserveren nis per jaar            50,00
           OVERIGE RECHTEN  
  Klokluiden Wester Es/Langedijke            30,00
  Verstrooien van as                    80,00
  Verlengen urnengraf/urnennis voor een periode van 10 jaar          850,00
  Verlenging grafrust voor 10 jaar        1.450,00
  Administratiekosten o.a. duplikaat grafbrief            50,00
  Overschrijven graven en nissen            50,00
  Bemiddelingskosten          100,00
  Voor het lichten van een lijk kostprijs incl. B.T.W.
  Voor het na lichting weer begraven van een lijk  kostprijs incl. B.T.W.
  Voor het ruimen van een graf op verzoek van kostprijs incl. B.T.W.
  de belanghebbende  
  Voor het lichten van een asbus of urn           230,00
  Terugplaatsen asbus/urn           230,00
  Overgeschreven graven worden opnieuw uitgegeven voor 30 jaar
 
 Tarieven Natuurbegraafplaats Terwisscha
  Graf 1 persoon eeuwig durend   3.500,00        
  Begraaftarief      600,00 
  Urn graf (maximaal 2 urnen)   1.500,00
  Begraaftarief urn of asbegraving     400,00

 

Tel. Beheerder: 06 29188761

 
Onderhoud graven en gedenktekens   
op aanvraag   
Aldus vastgesteld vergadering 2 december 2019  
J. Bouma, voorzitter                   W. Winters-Vos, secretaris