Informatie van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha/Langedijke

 

In Appelscha, Langedijke en Ravenswoud is jarenlang het beheer van de begraafplaatsen geregeld door de Hervormde Kerk in Appelscha.
Sedert 1 januari 2004 is dit anders en gebeurt het beheer door een stichting. De Stichting doet hetzelfde als eerder de financiële beheerders van de Hervormde Kerk: de Kerkvoogdij.

Het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha wil u via deze tekst uitleg geven over wat er zoal rondom het verlies van een dierbare komt kijken en welke ingrijpende beslissingen u dan op korte termijn moet nemen.

Naast het regelen van: waar zal de begrafenis of crematie plaatsvinden, moet er worden beslist hoe de uitvaart zal worden geregeld en welke financiële consequenties dat heeft.

De begrafenis of crematie wordt op uw verzoek geregeld door een uitvaartverzorger. Veel inwoners van de drie dorpen Appelscha, Langedijke en Ravenswoud zijn lid van een begrafenisvereniging.

Het bestuur van de Stichting regelt het begraven en het bijzetten van asbussen op de begraafplaats. Er zijn begraafplaatsen in Appelscha (Oostersehof), Oud Appelscha (Terwisscha) met natuurbegraafplaats en Langedijke.

Ook beheert de Stichting de begraafplaats rond het kerkje in Oud Appelscha, maar daar wordt niet meer begraven.

De Stichting heeft één aannemer in dienst die het totale beheer en onderhoud van de begraafplaatsen verzorgt. Naast deze beheerder zijn er enige vrijwilligers die hem bijstaan met verschillende werkzaamheden.

De Stichting stelt jaarlijks een begroting op en naar gelang van de te verwachten kosten past het bestuur de begroting ieder jaar aan. Uitgangspunt is een goede financiële situatie te behouden om de begraafplaatsen er verzorgd uit te laten zien.

 

Uitvaart en begraven

 

De Uitvaart wordt meestal geregeld door een uitvaartverzorger in overleg met de familie.

De laatste jaren komt het steeds meer voor dat nabestaanden een eigen inhoud willen geven aan de uitvaart en een aantal zaken zelf willen verzorgen.

Eén van de belangrijkste beslissingen die u bij het regelen van de begrafenis moet nemen is de keuze van begraven of cremeren.

 

Begraven

 

De Stichting kent alleen eigen graven. Een eigen graf heeft de volgende kenmerken:

 

  • u wordt rechthebbende van een eigen graf voor 30 jaar; daarna kan verlenging plaats vinden voor telkens een periode van 10 jaar;
  • eigen graven worden in volgorde van ligging uitgegeven;
  • in een eigen graf kan 1 overledene worden begraven;
  • het plaatsen van een grafkelder is mogelijk;
  • u heeft, met inachtneming van de voorschriften, bij de aankleding van het graf en het plaatsen van een gedenkteken enige vrijheid;

 

Asbezorging na crematie

 

Veel mensen maken tijdens hun leven de keuze of zij na overlijden begraven of gecremeerd willen worden. Maar heel vaak wordt het aan de nabestaanden overgelaten om over de bestemming van de as te beslissen. Hierna volgen de mogelijkheden van asbestemming.

 

Urnengraven

 

Naast de eigen graven zijn er urnengraven. Deze graven worden in volgorde van ligging uitgegeven voor een periode van minimaal 20 jaar; daarna kan verlenging plaatsvinden voor telkens een periode van 10 jaar.

Bijzetting van asbussen of urnen in een kelder is niet verplicht; er mogen maximaal twee asbussen of urnen worden bijgezet. Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een gedenkteken worden geplaatst.

 

Urnennis

 

Op de begraafplaats Oostersehof is een urnenmuur waarin asbussen/urnen in een mis kunnen worden geplaatst. De nissen worden in volgorde van plaats uitgegeven voor een minimale periode van 20 jaar; daarna kan verlenging plaatsvinden voor telkens een periode van 10 jaar.

In een urnennis mogen maximaal twee asbussen of urnen worden bijgezet. De nis wordt gesloten met een sluitplaat waarop een tekst kan worden aangebracht.

 

Verstrooien van as

 

Op de begraafplaats Oostersehof is een speciaal veld waar as kan worden verstrooid.

 

Grafmonumenten

 

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf is toestemming nodig van het bestuur van de Stichting. In de vormgeving hebt u een grote mate van vrijheid maar u bent wel gebonden aan maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van de materialen.

Het gedenkteken mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

 

Tijden van begrafenis/asbezorging

 

Begrafenis of asbezorging kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

Orde en netheid

 

Op de begraafplaats is het niet toegestaan honden mee te nemen. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de begraafplaatsen betreden.

 

Tarieven

 

De tarieven van de begraafplaatsen worden elk jaar vastgesteld; daarbij wordt rekening gehouden met de kostenontwikkeling en het aanzien van de begraafplaatsen.

Er zijn tarieven vastgesteld voor uitsluitend het recht op een graf of nis, voor het begraven of bijzetten, het plaatsen van kelders en het onderhoud van de begraafplaatsen.

Voor het onderhoud van de begraafplaatsen is een eenmalige bijdrage aan algemeen onderhoud in rekening gebracht. In de onderhoudsbijdrage is niet inbegrepen het onderhoud van grafmonumenten. De mogelijkheid bestaat graven tegen vergoeding in onderhoud te geven bij het bestuur.

 

Openstelling

 

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Informatie

 

Voor adressen kunt u kijken in de Gemeentegids Ooststellingwerf en op de publicatieborden op de begraafplaatsen.