De bestuursleden van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha:

 

J. Bouma, voorzitter 

 

W. Winters-Vos, secretaris

Email: [email protected]

Telefoon 0516-432483

 

H. van der Kuip-Brouwer, penningmeester  

Email: [email protected]

Telefoon 0516-431633

 

A. Rijswijk, lid

R. Wolters, lid

 

De bestuursleden ontvangen geen salaris van de Stichting.

 

Het doel van de Stichting is het in stand houden van de bestaande begraafplaatsen.

Voorts is en 2018 een Natuurbegraafplaats in gebruik genomen.

Deze is gelegen aan de Kloosterweg 11 te Appelscha.